top of page

INTEGRITETSPOLICY

 

Martinwall Sweden AB (härefter förkortad till MSAB) tror på en transparent kundrelation och vi är helt öppna med hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.


GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

I samröre med oss, som kund, leverantör, besökare på sajter kopplade till verksamheten samtycker du till MSAB:s (organisationsnummer 556575-8728) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art.

  • Namn, telefonnummer, adress, och ev organisationsnummer bevaras i vårt faktureringsprogram (Fortnox).

  • E-postadresser bevaras i vårt mailprogram (Active Campaign).

  • Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav.

Vi behåller personuppgifter som är nödvändiga för oss för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som nämns använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang.

Varför vi bevarar personuppgifter:

  • För att marknadsföra nya tjänster mot dig som kund

  • Skicka dig information om föreläsningar, utbildningar, arrangemang

  • Tipsa om verktyg och metoder

  • Hantera anmälningar till föreläsningar, utbildningar och arrangemang

  • Behålla historik om deltagare som deltagit på olika föreläsningar, utbildningar och arrangemang

Leverantörer av exempelvis våra IT-tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifter, exempelvis bokförings-, löne- och mailleverantörer. MSAB lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga parter utan ditt samtycke.

MSAB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. 

Kontakta oss på susann@martinwall.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

bottom of page